Kontaktujte nás
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Srovnání produktů
Srovnat produkty nyní


Seznam srovnávaných produktů
HOBART

HOBART POMÁHÁ

Stanovování měřítek pro naši společenskou odpovědnost je nedílnou součástí filozofie společnosti HOBART.

Například podporujeme místní společenské a kulturní projekty a instituce, jako např. mateřské školky, asociace a společenské organizace.

Dále se podílíme na projektu WorldVision a jsme po mnoho let sponzory dvou dětí z Tanzanie.

Johanese a Dorice podporujeme již více než 12 let finančními a materiálními dary, abychom jim zajistili bezstarostné dětství a bezpečnou budoucnost.

Dorice (21 let) nyní absolvuje vzdělávací program pro učitelky mateřských škol.

Johanes (16 let) s naší pomocí navštěvuje střední školu, na které se učí psát a mluvit anglicky.

Za mnoho let své intenzivní podpory dokázal projekt WorldVision poskytnout nové perspektivy lidem v projektu Lweru. Dále pomáháme zajišťovat materiální potřeby a dodávky lékařských zařízení, léků, nábytku pro školy nebo zemědělského vybavení. Podařilo se nám aktivně zapojit lidi do všech našich aktivit a předat jim klíčové know-how. To umožnilo dětem a jejich rodinám vzít život do svých rukou, bez pomoci druhých. Nyní jsou v mnohem lepší situaci a pohlíží do budoucna s optimismem.

NEZISKOVÁ ORGANIZACE WORLD VISION

WorldVision je mezinárodní nezisková organizace, která se zaměřuje na trvale udržitelnou spolupráci za účelem rozvoje, pomoci lidem v nouzi a prosazování rozvojové politiky. Činnost WorldVision se zaměřuje na podporu dětí, jejich rodin a ochranu životního prostředí v rámci jejich boje s chudobou a bezprávím. Podpora od WorldVision je zaměřena především na děti, jelikož ty jsou budoucností společnosti, ve které žijeme. Poskytování pomoci se týká hlavně sektorů lékařské péče, ovládání pomůcek, vzdělávání a propagace náboru dobrovolníků. Do projektu jsou nepřetržitě zapojeny všechny skupiny, takže za nějakou dobu lidi naučíme, jak si mohou pomoci sami.

World Vision nyní stojí před novými výzvami a účastní se projektu Rukoma, který pomáhá dětem v nouzi.

Rukoma je oblast v severozápadní Tanzanii. Většina rodin v regionu jsou zemědělci. A vzhledem k tomu, že používají neefektivní zemědělské metody, nemají dostatečné finanční zdroje, aby řádně uživili své děti.

40 % dětí do pěti let trpí chronickou podvýživou. Mnoho malých dětí není řádně očkováno a často jsou nemocné.

Velké procento dětí nechodí do školy. Kvalita školní výuky je vzhledem k nadměrně velkému počtu dětí v třídách a nedostatku výukových prostředků nedostatečná.

Z tohoto důvodu si opět vybereme dvě děti a jejich rodiny, které budeme pod záštitou projektu World Vision podporovat, tentokrát v rámci projektu Rukoma.

Chceme zlepšit jejich životní podmínky v ohledu na využívání efektivních zemědělských metod, zvyšování příjmu, zlepšování zdravotního stavu, výživy, vzdělání, a dodávek vody.

Budeme sponzorovat Gibsona Bruna Justiniana (5) a Anithu Eliasi Rafael (7).

top