Kontaktujte nás
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Srovnání produktů
Srovnat produkty nyní


Seznam srovnávaných produktů
HOBART

Zásady pro řízení jakosti, ochrany životního prostředí a využívání energie

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

Společnost HOBART GmbH se zavazuje:

 • Chránit životní prostředí a usilovat o zachování zdrojů a energií ve všech obchodních aktivitách, které se nacházejí ve sféře působnosti organizace.
   
 • Uplatňovat management jakosti, ekologie a energie jako součást odpovědnosti a povinností vedení společnosti a neustále jej zlepšovat.
   
 • Vyhledávat a zaměřovat se na rizika a příležitosti v oblastech ochrany životního prostředí, využívání energie, spotřeby energie a energetické účinnosti v souladu s platnými závazky.
   
 • Naplňovat cíle stanovené pro oblasti jakosti, ekologie a energie tak, jak jsou požadované zákazníky a definované společností.
   
 • Neustále zlepšovat energetickou účinnost a snižovat environmentální dopad nabídkou vysoce kvalitních, energeticky účinných produktů a služeb při současném zohlednění ekonomických aspektů; během procesů plánování a realizace se zaměřit na problematiku životního prostředí a zainteresovaných stran.
   
 • Provozovat a dále rozvíjet certifikovaný systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí a spotřeby energie v souladu s mezinárodně uznávanými normami, jako je ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.

k certifikátům

top