Kontaktujte nás
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Srovnání produktů
Srovnat produkty nyní


Seznam srovnávaných produktů
HOBART

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poslední aktualizace: 18/05/2021

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek a za váš zájem o naši společnost a naše produkty.
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás proto naprostou prioritou. Přijali jsme veškerá technická a organizační opatření, abychom zajistili, že my i naši dodavatelé budeme splňovat ustanovení ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz) a dalšími právními ustanoveními.
Následující ustanovení o ochraně osobních údajů mají za cíl informovat vás o tom, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme, zpracováváme a zveřejňujeme.
Obecně vzato můžete navštívit naši webovou stránku, aniž by se odesílaly vaše osobní údaje, např. pokud chcete prostě zjistit více informací o našich produktech a otevřít příslušné stránky. Při každém přístupu na naši webovou stránku a při každém stažení souboru uloženého na naší webové stránce je pořízen patřičný záznam o dané akci. Tyto údaje jsou ukládány pro interní systémové a statistické účely. Zaznamenávají se následující údaje: název staženého souboru, datum a čas stažení, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném stažení, webový prohlížeč a doména stahování. Ve výsledku však nejsou přenášeny žádné vaše osobní údaje; tyto informace jsou ukládány odděleně od osobních údajů, které mohly být přeneseny. Dále se zaznamenávají IP adresy stahujícího počítače. Další informace o zpracování vašich údajů jsou uvedeny níže:

1.    KONTAKTNÍ ÚDAJE
Můžete nás kontaktovat následovně:
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Strasse 17
77656 Offenburg, Německo
Telefon +49 (0) 781 600-0
Fax +49 (0) 781-600-2319
E-mail: info(at)hobart.de
Internet: www.hobart-export.com

2.    SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou informace vztahující se k vaší totožnosti. Ty zahrnují informace jako například vaše jméno, adresu, telefonní číslo, datum narození a e-mailovou adresu.
Níže jsou uvedeny podrobné informace o tom, jaké údaje za jakými účely zpracováváme.

3.    ÚČEL, POUŽITÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD  
Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, použijeme a zpracujeme je za účelem zpracování vaší objednávky (právním základem zde je čl. 6, odst. 1 b GDPR), vyřízení vašich žádostí (právním základem zde je čl. 6, odst. 1 b GDPR), reklamních aktivit (právním základem zde je čl. 6, odst. 1 a GDPR), zejména zasílání newsletterů na e-mail (pokud jste s tímto vyjádřili samostatně souhlas), abychom vám mohli poskytnout přístup k určitým informacím nebo nabídkám nebo pro použití v informačních a komunikačních systémech a také v rámci úředních nařízení (právním základem zde je čl. 6, odst. 1 c a f GDPR).
Vaše osobní údaje budou zveřejněny nebo odesílány třetím stranám, pokud to bude nutné za účely provedení vaší objednávky nebo zodpovězení poptávky, např. pro přepravu objednaného zboží nebo pokud jste již předtím udělili svůj souhlas se zveřejněním svých osobních údajů. Tyto třetí strany nesmějí používat vaše osobní údaje za žádnými jinými účely. Dále si vyhrazujeme právo na porovnání nebo doplnění vašich osobních údajů s údaji, které obdržíme od třetích stran za stejným účelem.
Zveřejníme vaše osobní údaje, pokud to po nás budou vyžadovat zákonná ustanovení (právním základem zde je čl. 6 odst. 1 c GDPR) nebo pokud tak budeme muset učinit na základě soudního rozhodnutí nebo pokud bude zveřejnění nutné pro vynucení nebo ochranu našich všeobecných obchodních podmínek nebo jiných dohod (právním základem zde je čl. 6 odst. 1 f GDPR). To platí stejným způsobem vzhledem ke zpracovávání údajů.
Nebudeme zveřejňovat údaje za komerčními účely.
Naši zaměstnanci a poskytovatelé servisních služeb, se kterými spolupracujeme, jsou vázáni povinností zachování mlčenlivosti a musí dodržovat současná zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Přístup našich zaměstnanců k osobním údajům je omezen na ty zaměstnance, kteří potřebují příslušné údaje pro plnění svých pracovních povinností.
Přijímáme ta nejlepší technická a organizační opatření, abychom mohli ukládat vaše osobní údaje takovým způsobem, aby k nim neměly přístup třetí strany. Jelikož nejsme schopni zaručit naprostou bezpečnost dat při komunikaci po e-mailu, doporučujeme, abyste nám zasílali důvěrné informace poštou.

4.    ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
a.    Kontaktní / servisní formulář
Náš „servisní formulář“ od vás požaduje zde uvedené informace, tj. předmět, příjmení, křestní jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, atd.
Další informace o tomto formuláři jsou uvedeny v oddílu 5.
b.    Přihlášení k odběru newsletteru
Přihlášením se k odběru newsletteru bude vaše e-mailová adresa použita, s vaším souhlasem, za reklamními účely. Další informace o newsletteru jsou uvedeny v oddíle 6.
c.    Žádost
Další informace o vaší žádosti jsou uvedeny v oddíle 7.

5.    KONTAKTNÍ / SERVISNÍ FORMULÁŘ
Údaje, které shromažďujeme v servisním a kontaktním formuláři, budeme zpracovávat a používat výhradně k tomu, abychom vás kontaktovali ve věci žádostí, které jsou v něm blíže popsány, nebo abychom vám poskytli informace nebo zpracovali vaši žádost. Proto od vás potřebujeme následující souhlas:
„Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem kontaktování mé osoby nebo zpracování mé poptávky. Tímto potvrzuji, že si jsem vědom/a a přijímám informace a vysvětlení v zásadách ochrany osobních údajů [odkaz na Zásady ochrany osobních údajů].“

6.    NEWSLETTER
Na naší webové stránce vám poskytujeme na různých místech příležitost k registraci k odběru newsletteru. Tímto newsletterem vás budeme periodicky informovat o nejnovějších nabídkách a kampaních.
Přihlášením se k odběru newsletteru bude vaše adresa použita, s vaším souhlasem, k reklamním účelům. Proto od vás potřebujeme následující souhlas:
„Ano, souhlasím s tím, že mi můžete posílat e-mailem newsletter HOBART a informovat mě o aktuálních nabídkách a akcích. Tímto potvrzuji, že si jsem vědom/a a přijímám informace a vysvětlení v zásadách ochrany osobních údajů [odkaz na Zásady ochrany osobních údajů], zejména poznámek v oddíle „Newsletter“. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat s platností do budoucnosti.“
Pro zasílání newsletterů využíváme služby specializovaných poskytovatelů mailingových služeb. Těmto poskytovatelům zasíláme osobní údaje vyžadované pro tento příslušný účel. Tito poskytovatelé zpracovávají vaše osobní údaje pouze jménem naší společnosti a na naši objednávku. Dodržování ustanovení ochrany osobních údajů a také požadovaná bezpečnostní opatření zajišťujeme my.
Výše uvedený souhlas s přijímáním newsletteru po e-mailu lze kdykoli zrušit. Odkaz na zrušení vašeho souhlasu naleznete v každém newsletteru.
Jako předběžné upozornění bychom vás rádi informovali, že za přijímání a/nebo zrušení newsletteru jsou účtovány pouze náklady na přenos dat podle základní sazby. Mohou se nicméně vyskytnout případy, na které se nemusí vztahovat běžné paušální sazby (např. v neevropských zemích, a podobně).

7.    ŽÁDOST O PRACOVNÍ SPOLUPRÁCI
Pokud se u nás chcete ucházet o zaměstnání, rádi se s vámi spojíme. Za účelem zaslání této žádosti nám zašlete své běžné osobní údaje požadované pro tuto žádost, a to poštou nebo e-mailem. Právním základem zde je čl. 26 odst. 1, bod 1 německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).
Proto tímto souhlasíte se zpracováním a přenosem svých osobních údajů pouze za účelem výběrového řízení. Tyto vámi zaslané osobní údaje budou shromážděny a použity pouze za účelem zpracování vaší žádosti. S vašimi údaji bude zacházeno důvěrně. Bez vašeho výslovného souhlasu nepředáme tyto údaje třetím stranám.
Pokud si nebudete přát pokračovat v on-line žádosti, můžete ji kdykoli písemně zrušit.
Po dokončení procesu podání žádosti, nebo pokud se svoji žádost rozhodnete zrušit, budou vaše osobní údaje, které jste zaslali v rámci žádosti, smazány v souladu s příslušnými ustanoveními.
Pokud vám nebudeme moci aktuálně nabídnout žádnou vhodnou pozici, ale budeme se domnívat, že vaše žádost by mohla být zajímavá s ohledem do budoucna, nabídneme vám možnost ponechání vaší žádosti v evidenci.
Za tímto účelem vás požádáme o váš souhlas v rámci samostatného e-mailu nebo poštou (podle čl. 6, odst. 1 a GDPR). Proti takovému uchování můžete kdykoli vznést námitku; to bude znamenat, že vaše údaje budou okamžitě a neodvolatelně smazány.

8.    POUŽITÍ ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu od Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie – textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o používání této webové stránky jsou obecně přenášeny na server společnosti Google v USA a na něm jsou uloženy. Pokud je na této webové stránce aktivovaná anonymizace IP, společnost Google vaši IP adresu nejprve v rámci členských zemí Evropské unie nebo dalších partnerských států dohody Evropského hospodářského prostoru zkrátí. Celá IP adresa bude přenesena na server Google v USA a na něm zkrácena pouze ve výjimečných případech. Na základě požadavku provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace za účelem vyhodnocení použití webové stránky, vytváření reportů o aktivitách na této webové stránce a poskytování doplňkových služeb spojených s používáním této webové stránky a používáním internetu provozovateli této webové stránky. IP adresa odeslaná z vašeho prohlížeče jako součást Google Analytics nebude slučována s jinými údaji z Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit změnou nastavení vašeho prohlížeče. Rádi bychom nicméně zdůraznili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všech funkcí této webové stránky v plném rozsahu. Dále můžete zabránit tomu, aby byly údaje, týkající se vašeho používání této webové stránky a generované soubory cookie, zaznamenávány (vč. vaší IP adresy) a odesílány do společnosti Google a můžete zabránit tomu, aby Google tyto údaje zpracovával tím, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče. Současný odkaz je tools.google.com/dlpage/gaoptout.

9.    PLUG-INY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ
Použití komponent YOUTUBE s režimem rozšířené ochrany osobních údajů
Na naší webové stránce používáme komponenty (videa) ze služby YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tímto využíváme možnost „Režim rozšířené ochrany osobních údajů“ poskytovanou YouTube. Pokud otevřete některou z našich stránek, která má vložené video, bude navázáno připojení k serverům YouTube a váš prohlížeč poté obdrží pokyn zobrazit obsah na příslušné internetové stránce.
Podle informací z YouTube budou údaje v „režimu rozšířené ochrany osobních údajů“ přenášeny na server YouTube pouze v případě, když budete sledovat video. Pokud budete ve stejnou dobu přihlášeni k YouTube, budou tyto informace přiděleny k vašemu členskému účtu YouTube. Tomu můžete zabránit odhlášením z členského účtu předtím, než naši webovou stránku navštívíte.
Google poskytuje další informace o ochraně osobních údajů YouTube na následujícím odkazu:
policies.google.com/privacy
Použití Google Maps
Na naší webové stránce používáme komponentu „Google Maps“ od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Google vytvoří soubor cookie pokaždé, když otevřete „Google Maps“ za účelem zpracování uživatelských nastavení a dat při zobrazení stránky. Tento soubor cookie není při zavření prohlížeče všeobecně smazán, ale namísto toho po určité době ztratí svoji platnost, pokud ho předtím manuálně nesmažete.
Pokud nesouhlasíte s tím, aby byly vaše osobní údaje tímto způsobem zpracovávány, můžete využít možnosti deaktivování služby „Google Maps“, a tím zabráníte přenosu dat do Google. Za tímto účelem musíte ve svém prohlížeči deaktivovat funkci JavaScript. Rádi bychom nicméně zdůraznili, že „Google Maps“ v takovém případě nelze použít nebo je lze použít jen v omezeném rozsahu.
Použití „Google Maps“ a informací požadovaných prostřednictvím „Google Maps“ je v souladu s podmínkami použití Google policies.google.com/terms a s doplňujícími všeobecnými obchodními podmínkami pro „Google Maps“ www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html.

Použití Facebook pixel­­­­­­­­­­­u
Naše webová stránka používá pixel pro "Website Custom Audiences" od sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. To znamená, že Facebook pixel je již integrován do našich webových stránek. Integrování Facebook pixelu umožnuje spouštění a optimalizované cílení reklamy a měření dosahu našich marketingových aktivit. To zakládá oprávněný zájem na základě čl. 6 odst. 1 f  GDPR. Při návštěvě našeho webu Facebook pixel připojí váš prohlížeč k serveru Facebooku, čímž dojde k nastavení souboru Cookie. Ten informuje Facebook, že naše webová stránka je navštěvována z vaší IP adresy. Máte-li účet Facebook, Facebook může tuto informaci automaticky propojit s vaším profilem na Facebooku a použít ho pro zobrazení konkrétních reklam Facebooku, pokud jste s tímto nevyjádřili nesouhlas ve svém nastavení soukromí v profilu na Facebooku.

Mějte prosím na vědomí, že jako poskytovatel této webové stránky neznáme obsah přenášených dat ani jejich použití Facebookem. Můžeme jen vybrat, v jakém segmentu uživatelů Facebooku (jako například podle věku nebo zálib) si přejeme, aby se naše reklamy zobrazovaly. Za tímto účelem používáme dvě metody od Custom Audiences, přičemž společnosti Facebook nejsou v zašifrované ani nezašifrované podobě odesílány žádné datové záznamy, zejména e-mailové adresy našich uživatelů. Další informace jsou uvedeny v pravidlech ochrany soukromí Facebooku https://www.facebook.com/about/privacy

Pokud si přejete vyjádřit nesouhlas s použitím Facebook Website Custom Audiences, můžete tak učinit na https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences

Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucna kliknutím na následující odkaz: Cookie options.

Použití "LinkedIn Insight Tag"
Naše webová stránka používá konverzní nástroj "LinkedIn Insight Tag" od LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Tento nástroj nastaví na vašem zařízení soubor Cookie, který umožní shromažďování dat, na určité IP adrese, zařízení a vlastnostech prohlížeče, a aktivit na stránce (např. zobrazení stránky). Tato data jsou nicméně zašifrovaná, anonymizovaná do sedmi dní, a s anonymizovanými daty smazána do 90 dní.

LinkedIn nesdílí se společností HOBART žádné osobní údaje při použití "LinkedIn Insight Tag" ani jakýchkoli jiných souvisejících nástrojů, ale jen poskytuje anonymizované zprávy o cílové skupině webových stránek a výkonnosti reklamy. Prostřednictvím Insight Tag společnosti LinkedIn můžete provádět také opětovné zacílení. Díky tomu můžeme zobrazit zacílený externí reklamní prvek na naši stránku, aniž byste byli identifikováni jako návštěvník webové stránky.

Pro další informace o ochraně osobních údajů na LinkedIn viz pravidla ochrany soukromí LinkedIn. Jsou uvedeny zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=lithograph_footer-privacy-policy 

Máte-li účet LinkedIn, můžete použít nastavení účtu pro způsob použití vašich osobních údajů za reklamními účely.

Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucna kliknutím na následující odkaz: Cookie options.

10.     Soubory COOKIE
a) Obecné informace
Za účelem zlepšování podmínek vašich dalších návštěv našich webových stránek a pro umožnění použití určitých funkcí používáme na různých stránkách soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na vaše koncové zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se smažou při ukončení relace prohlížeče, tj. když prohlížeč zavřete („relační soubory cookie“). Jiné soubory cookie na vašem koncovém zařízení zůstanou a umožní nám nebo našim partnerským firmám identifikovat váš prohlížeč při vaší další návštěvě naší webové stránky (trvalé soubory cookie). Soubory cookie používáme pro personalizaci obsahu a reklam a analyzování návštěv naší webové stránky. Informace o vašem používání naší webové stránky také poskytujeme našim partnerům pro sociální média a za reklamními a analytickými účely. Podrobnosti jsou uvedeny na: policies.google.com/technologies/partner-sites.
b) Souhlas
Kliknutím na tlačítko souhlasu na domovské stránce vyjadřujete svůj souhlas s použitím souborů cookie. Souhlas s použitím souborů cookie, které nejsou nezbytně nutné pro běh webové stránky, lze kdykoli s účinností do budoucnosti zrušit. Za tímto účelem klikněte na tlačítko zrušení „Odmítnout soubory cookie“. Nepřijetí souborů cookie nicméně může omezit funkčnost naší webové stránky.
c) Kontrola po vyjádření souhlasu
Nehledě na to můžete spravovat a/nebo smazat soubory cookie dle potřeby, pokud jste souhlasili s jejich použitím. Způsob, jak toho dosáhnout, je uveden například na: AllAboutcookies.org. Můžete smazat všechny soubory cookie, uložené na svém počítači, a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby ukládání souborů cookie bylo zabráněno. Poté nicméně možná budete muset manuálně měnit některá nastavení pokaždé, když navštívíte nějakou webovou stránku, a také akceptovat, že některé funkce mohou být narušeny. Navíc prosím vezměte na vědomí následující bod d).
d) Právní základ
Právním základem pro použití souborů cookie je čl. 6, odst. 1 f) GDPR. Jak je uvedeno v oddílech a–c, máme oprávněné zájmy vzhledem k používání souborů cookie a toto použití souborů cookie je nutné pro dosažení těchto zájmů (například oprávněný zájem na analýze chování uživatele za účelem optimalizace jeho zkušenosti s webovou stránkou a s reklamami). Ověřili jsme, zda převažující zájmy návštěvníků této webové stránky vyváží použití souborů cookie. Celkové vyhodnocení této analýzy nicméně ukazuje, že tomu tak není.

11.     SMAZÁNÍ
Uložené osobní údaje budou smazány, pokud zrušíte svůj souhlas s jejich uložením, nebo pokud jejich znalost již není vyžadována pro plnění účelu, pro který byly původně uloženy nebo pokud uložení takových údajů není povoleno z jiných zákonných důvodů. Například, jestliže zákonné požadavky na zachování údajů zakazují jejich smazání; poté údaje nebudou smazány, ale zablokovány.

12.     VAŠE PRÁVA
Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým vaše údaje byly nebo budou sděleny, plánované době uchování, existenci práva na opravu, smazání, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud jsme je neshromažďovali, existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování a, pokud to bude nutné, významné informace o příslušných podrobnostech.
Pokud naše záznamy údajů nejsou správné, můžete samozřejmě požadovat jejich opravu nebo doplnění.
Můžete také požadovat smazání vašich údajů, pokud není jejich zpracování nutné pro uplatnění práv na svobodu projevu a informací, za účelem dodržení právních povinností, vzhledem k důvodům veřejného zájmu nebo uplatnění, prosazení nebo obhajobu právních nároků. Žádosti o smazání údajů rychle vyhovíme; budeme nicméně muset dodržet jakékoli příslušné úřední ustanovení pro uchování údajů.
Můžete také požadovat, aby zpracovávání vašich osobních údajů bylo omezeno, pokud rozporujete přesnost údajů, zpracování je nezákonné, ale vy přitom odmítáte smazání, a my tyto údaje již nepožadujeme, nicméně vy ano, a to kvůli uplatnění, prosazení nebo obhajobě právních nároků, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracovávání v souladu s čl. 21 GDPR.
Pokud jste vyjádřili souhlas s použitím svých údajů, můžete tento souhlas kdykoli s platností do budoucnosti zrušit.
Máte také právo na přenositelnost údajů. V případě odpovídající žádosti z vaší strany poskytneme vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu.
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6, odst. 1, bodu 1 f GDPR, máte právo na vznesení námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud existují důvody vztahující se na vaši konkrétní situaci nebo pokud se námitka vztahuje k přímému marketingu. Ve druhém z uvedených případů máte všeobecné právo na vznesení námitky, která bude zapracována, aniž byste museli upřesňovat konkrétní situaci.
Veškeré žádosti o informace, žádost o smazání atd. nebo námitky proti zpracovávání údajů by měly být směřovány pověřenci pro ochranu osobních údajů na níže uvedené kontaktní údaje.
Pokud nesouhlasíte s naším zpracováváním údajů, máte také právo na podání stížnosti dozorčímu orgánu pro ochranu osobních údajů.
Odpovědný dozorčí úřad pro ochranu osobních údajů pro nás je:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart, Německo
Ocenili bychom nicméně, pokud byste jako první kontaktovali nás, abychom společně mohli odstranit jakékoli nejasnosti nebo pochybnosti.

13.     ODKAZY
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na externí odkazy použité na našich internetových stránkách.
Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili, že jakékoli odkazy na jiné webové stránky splňují naše zásady ochrany osobních údajů a bezpečnostní standardy. Nemůžeme nicméně nijak ovlivnit to, jakým způsobem zásady ochrany osobních údajů a bezpečnostní předpisy dodržují ostatní dodavatelé. Z tohoto důvodu prosím vezměte na vědomí prohlášení o ochraně osobních údajů uvedené na webových stránkách ostatních dodavatelů.

14.     SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM NEBO TŘETÍM ZEMÍM 
Bez právního základu nebudeme předávat vaše osobní údaje třetím stranám. Rovněž nebudeme předávat vaše údaje ani do třetí země, jestliže se v nějaké třetí zemí nebudete nacházet nebo nebude předání vašich osobních údajů třetí zemi vyžadováno pro plnění smluv. Výjimku představují analytické nástroje, které jsou blíže popsané v této ochraně osobních údajů (viz oddíly 8, 9 a 10).

15.     DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ 
Osoby mladší 18 let by nám obecně neměly zasílat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků. Dále výslovně potvrzujeme, že přímo nepožadujeme ani neshromažďujeme osobní údaje od dětí a dospívajících ani je nepředáváme třetím stranám.

16.     BEZPEČNOST DAT 
Přijímáme nejnovější technická opatření, abychom zajistili bezpečnost dat, zejména abychom ochránili osobní údaje před riziky datových přenosů a získáním údajů třetími stranami. Tato opatření jsou aktualizována, aby splňovala současný stav techniky.

17.     ÚPRAVY VAŠICH USTANOVENI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Vyhrazujeme si právo na úpravu našich bezpečnostních opatření a opatření ochrany osobních údajů, pokud to bude nezbytně nutné v důsledku technického rozvoje. V těchto případech rovněž příslušně aktualizujeme naše informace o ochraně osobních údajů. Proto prosím vezměte na vědomí současnou verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

18.     SMAZÁNÍ
Uložené osobní údaje budou smazány, pokud zrušíte svůj souhlas s jejich uložením, nebo pokud jejich znalost již není vyžadována pro plnění účelu, pro který byly původně uloženy nebo pokud uložení takových údajů není povoleno z jiných zákonných důvodů. Například, jestliže zákonné požadavky na zachování údajů zakazují jejich smazání; poté údaje nebudou smazány, ale zablokovány.

19.     AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ 
Automatizované rozhodování, včetně profilování, neprobíhá.

20.     KONTAKTOVÁNÍ V PŘÍPADĚ DOTAZŮ OHLEDNĚ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Pokud máte jakékoli další dotazy ohledně shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
E-mailem na datenschutz@hobart.de nebo poštou na
HOBART GmbH, Datenschutzbeauftragter, Robert-Bosch-Strasse 17, 77656 Offenburg, Německo.
 

top