Kontaktujte nás
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Srovnání produktů
Srovnat produkty nyní


Seznam srovnávaných produktů
HOBART

ODPOVĚDNOST

AGENDA „UDĚLAT VÍCE“ SPOLEČNOSTI HOBART

Závazek vůči našim zaměstnancům, našemu společenství a životnímu prostředí.

Korporátní společenskou odpovědnost (KSO) firmy HOBART tvoří čtyři základní prvky: náš korporátní management a etika, naši zaměstnanci, naše společenství a naše životní prostředí. V rámci našeho úsilí o to, abychom se stali jednou z nejlepších a nejdůvěryhodnějších společností na světě, nikdy nepřestaneme podporovat naši společnost a zaměstnance s cílem pozitivně působit na okolní svět.

scroll down

Odpovědnost

Jako společnost s globální působností klademe ve firmě HOBART značný důraz na korporátní společenskou odpovědnost (KSO). I proto jsme iniciovali celou řadu opatření s cílem převzít odpovědnost za náš personál, společenství a životní prostředí.

Proč? Děláme to, protože jsme si vědomi naší společné odpovědnosti. Tento závazek představuje významný a udržitelný příspěvek pro náš podnikatelský úspěch.

Program na ochranu klimatu CO2NSEQUENT

Náš program na ochranu klimatu CO2NSEQUENT úspěšně zavádíme do praxe již od roku 2001. Program tvoří individuální opatření zaměřená na ochranu klimatu. Ať už se jedná o výstavbu budov, výrobní postupy či naše produkty – uplatňujeme holistický ekologický přístup.

VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH EKOLOGICKÝCH A ENERGETICKÝCH ZÁSADÁCH

Ve firmě HOBART je pro NÁS důležité, abychom

...si vážili navzájem jeden druhého,

...budovali pevný základ pro osobní rozvoj,

...podporovali společné prostředí.

Protože diverzita znamená mít různé zkušenosti,
perspektivy a osobnosti,
což ve výsledku vede k inovacím a úspěchu.

Pojďme podpořit diverzitu!

Pro ještě lepší spolupráci

S modelem vedení „MOVE“, což je akronym pro „Motivation, Offenheit, Verantwortung, Entwicklung” (motivace, otevřenost, odpovědnost, rozvoj), jsme nastavili standardy pro všechny zaměstnance i manažery. Jsou inspirativní a každému jednotlivci umožňují trvalý profesní i osobní růst a rozvoj v rámci společnosti.

Otevřená a uznalá součinnost je součástí našich zásad vedení, stejně jako zřetelná kultura zpětné vazby, moderní pracovní prostředí či velké množství korporátních benefitů – speciální podmínky pro zaměstnance při nákupu určitých produktů.

To znamená, že vytváříme uspokojení z práce, motivaci k výkonu a vysokou úroveň povědomí příslušnosti k značce HOBART – to jsou základní aspekty našeho úspěchu.

Investujeme do budoucnosti

Naši kompetentní profesionálové a manažeři z nás udělali to, čím jsme dnes – globální leader na trhu zařízení pro komerční mycí techniku! Jsme pyšni na to, že dokážeme vyškolit vlastní zaměstnance a zajistit jejich profesní růst. Každý rok nabízíme různé učňovské vzdělávací programy a programy duálního studia v komerčních i průmyslových oborech. Rovněž podporujeme opatření pro individuální nástavbové studium a rozvoj našich pracovníků.

Zavedli jsme propagační program TALENTS FOR THE FUTURE (talenty pro budoucnost), v rámci kterého se mimořádně talentovaní zaměstnanci připravují na budoucí manažerské pozice. S tímto programem bychom rádi zajistili vedení a podporu pro nadějné zaměstnance při jejich dalším kariérním postupu.

WoMen rada HOBART

Naše iniciativa WoMen rada HOBART si klade za cíl propagaci žen v technických oborech a managementu současně se zlepšením rovnováhy mezi prací a soukromým životem. Ženám také poskytujeme příležitost sdružovat se a vzájemně se podporovat.

Související témata:
Reportáž – Montérky místo obleku
Reportáž – Holínky s vyztuženou ocelovou špičkou namísto vysokých podpatků
Reportáž – Řízení diverzity v HOBART

Charita

Být příkladem naší společenské odpovědnosti je nedílnou součástí filozofie společnosti HOBART.

Mimo jiné podporujeme místní sociální a kulturní projekty a instituce, například školky, spolky a sociální organizace.

Dále se podílíme na projektu WorldVision, v rámci kterého již mnoho let sponzorujeme dvě děti z Tanzánie.

DOZVĚDĚT SE VÍCE

top