Kontaktujte nás
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Srovnání produktů
Srovnat produkty nyní


Seznam srovnávaných produktů
HOBART

Automatizované systémy

Jděte na jistotu a využijte našeho know-how prověřeného mnoha lety! Stupeň automatizace kuchyně závisí nejen na typu a množství umývaných předmětů. Téměř každá kuchyň nabízí racionalizované pracovní postupy, které zvyšují ziskovost a usnadnění práce pro váš personál.

Ve výzkumném a vývojovém centru v Offenburgu naši vývojáři nepřetržitě pracují na nových nápadech založených na našem know-how prověřeného již 100 lety. S bezpočtem inovativních funkcí vám ukážeme různorodost našeho spektra, kterým je společnost HOBART schopna implementovat sofistikovanou technologii do smysluplných konceptů a řešení, abyste mohli ušetřit na provozních nákladech a dosáhnout ještě větší procesní spolehlivosti.

 

scroll down

Snížený vstup pásové myčky nádobí

Na vysoký objem nádobí musí být navržena nejen kapacita myčky na nádobí. Výkonnost personálu je také omezená. Klasické dvě pracovní pozice u vstupu do pásové myčky se často ukazují jako nedostatečné.

HOBART využívá u vstupu do pásových myček nádobí snížené prostory pro vkládání až do čtyř pracovních pozic. To výrazně zvyšuje kapacitu organizace mytí.

 

CLIMATE-PRO systém úspory energie

Inovace se setkává s ekonomičností a energetickou úsporností

Můžete ušetřit až 22 kWh s novým energetickým systémem CLIMATE-PRO.

NAŠE CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO VÁS: Tepelná energie obsažená v odpadním vzduchu se ze 100 % regeneruje pomocí moderní technologie a je navracena do procesu oplachování. To napomáhá nejen snižovat spotřebu energie vašeho stroje, ale také to šetří související provozní náklady.

A NAVÍC: Výsledkem konstantně nízkých teplot odpadního vzduchu je, že se zároveň zlepšuje klima v místnosti.

Více informací



Koncepce efektivity

chytrá technologie spojená s efektivním použitím

Snadná úspora provozních nákladů: Inovativní koncepce efektivity snižuje vaše náklady, zabraňuje plýtvání energie a snižuje objem odpadního vzduchu. Odstraňuje potřebu přímého spojení s krytem pro odvod odpadního vzduchu.

MANAGEMENT ČIŠTĚNÍ

Dobrý výsledek čištění závisí na mnoha parametrech. Inovativní management mytí optimálně spojuje mechaniku, oběhový výstup, rozvádění vody, chemické prostředky, čas a kontaktní místo. Výsledkem je, že tento inovativní management čištění dosahuje těch nejlepších výsledků a zároveň zajišťuje

  • další úspory energie,
  • nižší související zatížení,
  • nižší tepelné ztráty
  • a zlepšený účinek mycího prostředku.

Management odpadního vzduchu

Jelikož nový management čištění snižuje oběh vody, dochází k okamžitému účinku na vytváření odpadní páry.

PROTOŽE: méně vodní páry znamená méně odpadního vzduchu. Díky menšímu množství odpadního vzduchu není zapotřebí přímé připojení k místnímu ventilačnímu systému.

Management sušení

Zóna sušení byla optimalizovaná pro přímé přivádění proudu vzduchu a efektivnější využívání energie. Výsledkem je, že sušicí vzduch není nekontrolovaně vyfukován, ale je používán systematicky tam, kde je ho zapotřebí.

Více informací



PREMAX EXKLUSIVNÍ ŘADA

TOP-TEMP Management nakládání s energií

zabraňuje ztrátám energie ještě před jejich vznikem

Snižuje ztrátu energie ve vašem systému mytí nádobí až o 30 % pomocí patentovaného a standardního managementu nakládání s energií.

V tomto systému jsou horké zóny stroje obklopeny chladnějšími zónami, jako např. předběžným mytím a sušením. Výsledná teplotní clona zajišťuje, že k výměně vzduchu může docházet pouze uvnitř stroje. PREMAX se vyznačuje speciálním teplotním profilem a využívá tohoto principu optimálním způsobem.

Více informací



Systém automatického oddělování

k dispozici pouze pro automatické systémy

Systém automatického oddělování je umístěn v předřazené části automatického systému mytí nádobí. Ten provádí úkony, které jsou prováděny ručně personálem při klasické poloautomatické organizaci mytí.

Systém automatického oddělování odděluje veškeré nádobí, provádí jeho předběžné mytí a řadí ho do příslušných drah následujících pásových myček nádobí. Integrovaný systém předběžného mytí je přidán k přídavné jednotce pro odstraňování nečistot.

 

Protipožární dveře /
uzávěry pásového systému

Dopravníky s kruhovými řemeny, které jsou používány pro přepravu táců, které často procházejí protipožárními prostory. V takovém případě jsou vyžadovány speciální uzávěry pásových systémů, které například oddělují jídelnu od umývárny pro případ požáru, čímž zabraňují šíření požáru.

Uzávěry pásových systémů (FAA) jsou pro oddělené pásové systémy k dispozici s plně nerezovým obložením (zavírání zdola nahoru), pro průběžné pásové systémy (zavírání shora dolů) a ve speciálních verzích jsou vybaveny zařízením pro horizontální zavírání pod stropem. Systémy ovládání pásu a systémy protipožární ochrany jsou navzájem propojeny. V případě požárního poplachu se hnací motor pásového dopravníku odpojí a je napájen nouzovým zdrojem, aby mohl vyprázdnit pásový dopravník, až se zavřou protipožární dveře.

 

Magnet pro zvedání příborů

Magnet pro zvedání příborů je určen pro automatické zvedání a odebírání příborů. Používá se hlavně v kombinaci s poloautomatickými a automatickými systémy mytí nádobí. Permanentní magnet ve vnitřním bubnu plně zapouzdřeného magnetu pro zvedání příborů zvedá příbory z tácu a plynule je přepravuje po kluzném plastovém potahu fixního vnějšího bubnu. Poté jsou příbory automaticky přepraveny pomocí skluzavky/klouzačky, která je nainstalovaná na magnetu na dráze myčky pro příbory. Magnet pro zvedání příborů lze používat i v menších mycích jednotkách pro automatické zvedání táců a jejich shazování skrz skluzavku do koše na příbory nebo do níže umístěné zápustné nádrže na příbory.

Snadné čištění

Fixně umístěný vnější buben, který slouží jako kluzný povrch, většinou zabraňuje tomu, aby se dovnitř magnetu dostaly žádné nečistoty.

 

Automatické odebírání talířů ze stohu

k dispozici pro poloautomatické a automatické systémy mytí nádobí

Zařízení pro automatické odebírání talířů ze stohu se připojuje k výstupní straně pásové myčky nádobí. Talíře jsou automaticky přepravovány z oddělené dráhy pro talíře v pásové myčce nádobí do následného zařízení pro odebírání talířů ze stohu.

Zařízení pro automatické odebírání talířů ze stohu jsou k dispozici v různých verzích. Například jako automatické stohovací zařízení s jedním nebo dvěma tubusovými výdejníky nebo jako stohovací zařízení na pásovém dopravníku.

 

top