Kontaktujte nás
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Srovnání produktů
Srovnat produkty nyní


Seznam srovnávaných produktů
HOBART

Právní upozornění a právní informace společnosti HOBART

Podrobnosti dle oddílu 5 německého zákona o telekomunikačních médiích (Telemediengesetz [TMG]):

Název a adresa

HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
Německo

Kontakt na společnost HOBART

Telefon: +49 781 600-0
Fax: +49 781 600 2319
E-mail: info(at)hobart.de
WWW: www.hobart.de

Výkonní ředitelé
Axel Beck, Silvio Koch, Manfred Kohler

Registrace v OR

Zapsáno v obchodním rejstříku obvodního soudu ve Freiburgu, registrační číslo: HRB 472047

DIČ

DE 812874044
reg. č. WEEE DE 18913537

Jakékoli informace a/nebo prohlášení uvedená na této webové stránce jsou nezávazná. Společnost HOBART GmbH neručí za přesnost ani úplnost obsahu. Není poskytována jakákoli záruka ani na vlastnosti produktů. Obsah této webové stránky nezakládá jakékoli právní nároky. Chyby v obsahu by měly být okamžitě po upozornění odstraněny. Pozdní aktualizace napovídají, že obsah této webové stránky asi nebude možné aktualizovat soustavně. Z hlediska technických detailů a dostupnosti produktů kontaktujte prosím náš prodejní tým. Odkazy na jiné webové stránky nejsou soustavně kontrolovány. Nepřebíráme jakoukoli odpovědnost za obsah webových stránek, na které na našich webových stránkách odkazujeme.

Stahování dat
Společnost HOBART GmbH nepřebírá jakoukoli záruku za bezchybnost dat a softwaru, který lze stahovat z našich webových stránek.

Copyright a další speciální ochranná práva

Obsah této webové stránky je chráněn autorským zákonem. Kopie informací uvedených na této webové stránce smí být uložena na jednom počítači pro nekomerční účely a jen pro osobní použití. Grafické prvky, texty, loga, obrázky atd. smějí být stahovány, duplikovány, kopírovány, upravovány, zveřejňovány, odesílány, přenášeny nebo jakkoli jinak používány pouze na základě souhlasu společnosti HOBART GmbH. Uvedené názvy produktů a společností mohou představovat registrované ochranné známky nebo názvy značek. Jejich nepovolené použití může mít za následek vznik nároků na náhradu škody nebo soudní zákaz.

Ručení

Společnost HOBART GmbH neručí za jakékoli škody, zejména za následné přímo nebo nepřímo způsobené škody, ztrátu dat, ušlý zisk nebo výpadky systému nebo výroby vyplývající z použití těchto webových stránek nebo stahování dat. Omezení ručení se nevztahuje na případ, kdy škody vyplývající z použití této webové stránky nebo stahování dat jsou výsledkem záměrné nebo hrubé nedbalosti.

Copyright

Veškeré texty, obrázky, videa, zvukové soubory a další zde zveřejněné informace podléhají autorským právům společnosti HOBART GmbH. Rozmnožování celku nebo jeho částí není povoleno bez předchozího souhlasu společnosti HOBART GmbH.

Koncept, návrh a implementace on-line prezentace

Columbus Interactive GmbH
Tel: +49 751 99923444
hello@columbus-interactive.de
www.columbus-interactive.de

Implementace

HOBART GmbH
77656 Offenburg
Německo
@2022 HOBART
Ohledně technických dotazů prosím kontaktujte správce webových stránek info(at)hobart.de

Upozornění

Toto je překlad. Právně závazné je pouze původní německé znění.

top