Kontaktujte nás
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Srovnání produktů
Srovnat produkty nyní


Seznam srovnávaných produktů
HOBART

Světové námořnictví

Technologie zpracování odpadu

Produktová řada pro zpracování potravin a mokrého odpadu HOBART a systémy zpracování obsahují široký a flexibilní výběr systémů a konfigurací, které lze označit za unikátní v ohledu na své široké možnosti využití, které nabízí pro oblast světového námořnictví.

scroll down

Rozmělňovací systémy

S více než 20 lety zkušeností v dodávkách rozmělňovacích systémů pro výletní lodě se může HOBART pochlubit dlouhým seznamem referencí výletních lodí od 100 po 4 500 tisíce cestujících a palubní posádky.

S více než 50 velkými systémy v provozu prokazuje HOBART podstatnou výhodu nepřetržitého chodu, kterou nabízí pouze rozmělňovací systém – každý den a při jakémkoli použití.

Vakuové systémy

Standardní vakuový systém, který se v současnosti používá na palubách, bude nabízet velký násypník, který by bylo možné použít v polospojitém provozu a při volném vkládání surovin.

Vložte suroviny a naplňte násypník, stiskněte tlačítko a vsypte suroviny do místa zpracování. Jednoduše jen doplníte suroviny, a je to. Snadné a jednoduché.

Hybridní systémy

V kombinaci s oběma světy – rozmělňování a vakuování – nabízí HOBART klasické, osvědčené a spolehlivé rozmělňovače, které jsou připojeny k osvědčeným vakuovým dopravníkovým systémům, které vytváří hybridní – nejlepší praktické řešení pro jakékoli použití, které je zaměřeno na decentralizované macerování, minimální velikost vakuového potrubí a současně možnost pro obsluhu být u svého nebo u jiného zařízení.

Výhoda pro obsluhu – tento systém může pomoci zabránit ztrátě nebo zlomení příborů a jiných hodnotných předmětů, které se v rámci celého procesu a každodenního použití mají tendenci ztrácet. Výhoda pro instalaci – v porovnání s klasickým rozmělňovačem a vakuovými systémy tento systém výrazným způsobem snižuje náročnost na prostor a hmotnost, jelikož má pouze jednu vakuovou linku a ta je v porovnání s klasickým vakuovým systémem používaným v současnosti podstatně menší.

Stáhnout dokument Světové námořnictví

Toto je heslo pro oblast chráněnou heslem pro naše zákazníky.

 

Jít na stránku stahování dokumentů

Mycí technika

Inovativní, efektivní a účinná řešení mycí techniky

 

Dozvědět se více

top